KURS - PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANJU
PRANJA NOVCA
ZA RAČUNOVODSTVENE AGENCIJE

Klikom na dugme "Pogledaj kurs", pristupate video kursu, za početak pregledanja potrebno je uneti pristupni kod. Pristupne kodove za gledanje kurseva dobijate putem E-MAIL-a nakon izvršene porudžbine. Kursevi se poručuju klikom na dugme
"PORUČI KURSEVE", na dnu ove strane. 

1. ŠTA JE PRANJE NOVCA

2. PRAVNI OKVIR

3. NADZOR OBVEZNIKA
PO ZAKONU

4. PRIHVATANJE I IDENTIFIKACIJA NOVOG KLIJENTA

5. INTERNA DOKUMENTA

6. INDIKATORI, PROCENA RIZIKA I UNUTRASNJA KONTROLA

7. ČUVANJE PODATAKA I VOĐENJE EVIDENCIJE OD STRANE OBVEZNIKA

8. OBUKA ZAPOSLENIH KOD OBVEZNIKA